DomovVizitkaDodaj med priljubljene
Za ogled flash predvajalnika, potrebujete Adobe Flash Player 9.0. Dobite ga lahko tukaj.Obiskovalcev: 141584
 
Člani
Natisni Priporoči
MILAN Belec
Eden od tistih, keri so nejveč krivi za fse fküper. Glih Milan je nareda prvi šrit, dere je ednok sred nejvekše vročine, leta 2006, Pepeki posla »recepture za delaje vina«, is kerih je potlan grota scenarij za prvo oddajo Künštnih Prlekof - »Recept za vino«.
Že od negda zalübleni f Prlekijo in jeno kulturno dediščino, je kak umetnik in sposoben organizator med Künštnimi Prleki nejša prove lidi, keri mojo podobne želje in jih zanimlejo podobne riči. Milanova domačija je grotala središče, okoli kerega se vrti vekši tol zgod Künštnih Prlekof.
NANDEK šef
Pun modrosti in zdrave prleške kmečke logike, po keri bi se moga fsakši ravnati.
Ne guči dosti, sploh pa ne »na prozno«. Dere Nandek kej pove, te pove za hasek. Jegove besede mojo veko težo in jih meremo nejpret dobro premleti, te še jih kmej lehko praf razmimo.
BOJAN šulek
Med Künštne Prleke je priša kak priftrogar in je to tüdi osta. Jegof priftrogarski slogan je: »Pošta do sledje prleške kuče, kak v nejvekšo rupačo, tak do zodje vojncrlije in do kmečke kuče med jivami in travniki, prifrtogar pa do fsakše prlečke: store ali mlode, ledične ali ožejene, ločene ali vdovice...«
KOVOČ - Janko Jelen
Nejbojši kovoč med Künštnimi Prleki, keri se strokovno, premišleno in pomalen hopi fsakšega dela. Dere se pokvari voz, danf, ali kakšikoli drügi mašin, dere kopoč v goricah zarobi motiko, ali železa na plügi grotajo glüha, dere pes frtga lanc, ali dere treba drvjačo vün potegnoti, te je kovaški mejster na svojen mesti in ma ogen nenok kredi.
KüšTRAVEC - Branko Vrbančič
Muzikant kak se šika. Op fsakši priliki zno nejti provo pesen, ka lidi sprovi v dobro volo. Z jegovoj frejtonarcoj se tak razmita, ka se človeki vidi, ka harmunika soma od sebe igro.

BRANKO Krajnc
Specijalist za veze. Toto ime se ga je prijelo na »Manevrih« in se ga še izda drži, čiglih je zmes že kej drügega tüdi začija. Večkrot v zodjen momenti pride s kakšoj idejoj, kero te fpletemo v našo pripoved.


FRANČKA Belec
Kak iskušena gospodija dobro zno, ka prozen žakel ne stoji po konci, pa ka človik s proznin želodcon nemre praf štinderati. Zato mo še nejveč dela pa horbeti mo s ten, kak tote künštne lidi nakrmiti. Deregot pridemo na Železnih Dverah fküper, te od nekod privleče nekej za pod zob.
MEJSTER MEHANIK - Janko Viher
Če glih šrejf fali un poskrbi ka mašin brni. To še je ne blo, ka neke ne bi šlo. Prime za delo fso pa gor drži pedašijo zmontrano.
MESOR - Janko Kaučič
Mesor kak se šika. Kero svijo do rok dobi, tota obleži. Klobose, koline nan takše naredi ka smo dvo dni okoli vüst mastni fsi.
INES Krajnc
Lepši tol Küntnih Prlekof. Prova Prlečka, z dobro podmozanin jezikon, in odprtoj glavoj za fse modrosti totega sveta.
BORUT Marin
Eden nejtimlejših, keri se kali med storimi dedi. Kak je viditi, de z jega zrosa provi Prlek, keremi nede moga niše na konec priti. Fsakšo priliko de zna obrnoti na hec in de za jo nejša prvo besedo, tak ka de nazodjo za fse dobro.
ALOJZ GRNJAK - 1. častni članNaš legendarni Lujzek, je ime, lepote Prlekije in našo besedo zanesa daleč okoli. S svojoj frejtonarocj in svojimi muzikanti, je skos veselo, pa fčosik tüdi malo žalostno pesen, v srca marsikerega človeka ftisna podobe naše vinorodne dežele, keri je do gnesden osta zvesti. Fso svojo znanje, talent in živlensko delo je Lujzek vloža f muziko, kero momo Prleki radi in smo jo že dovno vzeli za svojo.
FRANČEK Tüšek

Mehanik, keri pa se razmi tüdi v fse drügo, zato pa tüdi navodno nastroda. Samo je preveč žilaf, ka bi ga z delon spravili v slabo volo. Franček je dugo tiho, samo dere plüne, te plüne za hasek.

MARIJA Tüšek

Še ena küharca – lačni ali Künštni Prleki nemo, pa ona ali glih tak ne, dokič bode Pepek svojo kisilo žüpo küha. Naši Mariji je fse smešno, čiglih fčosik soma ne zno zakej.

TADEJ Murkovič

Še eden muzikant in veki ljubitel Lujzekove muzike, keri pa mo harmunike ip napre na poprafki. Mlodi dečko, kerega zanimlejo store reči. Mo pa sigdor priprovleni glaž, s kerin hodijo f pivnico po vino.

ZVONKO Plohl

Dosti praktičnega znanja, kero nan še kak praf pride, je prnesa iz vojske. Polek znanja pa se je tan navzeja tüdi delovnih navod, tak ka op fsakši priliki zno, ge pa za kej more prijeti.

MIRO Šiško - Štajerc

Primorski Prlek, keri joko rad pride med nos. Čoka ga mesto »Veleposlanika Republike Prlekije« na Primorsken. Samo diplomatske odnose še moremo navezati. Provi Prlek na proven mesti.

VANDA Kruljc

Zaednok še bole bogo obvloda Prleščino, samo je na dobri poti. Fse drüge pogoje, ka grota künštna Prlečka že zej sponüje.

SUZANA Krajnc

Neče se okoli kozati – bomo jo enega lepega dneva tüdi do toga pripravili.

Minka
Stalno kredi za delo,flisik pa znejdliva.Kohla pa je jeni inštrument pri ansambli KÜNŠTNI PRLEKI.
Dragica
Kdo pride   cekar keksof pun,kdo pride te mo drgačišne napečene.Vicof pa mo stano pun rokof.Je z glasbene družine zato vodi naš ansambel.
Stanko
Z gospodskin klobükon,delaven pa skrben.Tan ke je oljovo je stalno lopeg.Mo takšno olje ka nega bojšega.
Branko
Rudar v penziji.Močen kak šent.Če treba kumi kej povedati mo stalno provo besedo za fsakšega.Neje tak hüd kak je viditi.Tri leta glasbene šole se mu poznajo.
Milan Tomažič
jegof saksafon z vodovodnih cevi je poseben.Zaigro kak da bi meja provega.Pogledne hüdo misli pa dobro.Kredik za delo če je veka sila.
Darko  Marinič
se je tri leta trüdja ka smo ga sprejeli.Je prvokrščenec v našen drüštvi. Muzikant kak se šika, je prevzeja nedorasel ansambel.Dela nan juga nejbol z besedili.Pod jegovoj komandoj zaigromo tak ka se čüje na drügi breg.